Fundusze dla biznesu. Poradnik przedsiębiorcy 2/2018

17 DOBRE PRAKTYKI Województwo śląskie charakteryzuje się dużympotencjałemnaukowo-badawczymwobszarzemedycyny, działa tutajwiele instytucji mocno wyróżniających się na tle kraju, liczących się na międzynarodowej arenie. Według danych GUS – rośnie liczba regionalnych firm, produkującychwyrobymedyczne. Nie bez powodu zatemmedycyna pojawiła się jako jedna z wio- dących inteligentnych specjalizacji województwa, premiowanych w konkursach z unijnym dofinansowaniem. Spora część wniosków, złożonychw ramach RPOWSL, to nowoczesne rozwiązania z dziedzinymedycyny, innowacje na skalę światową, dotyczące np. rehabilitacji czy diagnostyki. Z tego możemy już korzystać. Innowacje wmedycynie? To potrafimy! – Od lat specjalizujemy się w rehabilitacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, gromadząc zespół specjalistów, po- zwalający zapewnić naszym pacjentom kompleksową opiekę. Poszukujemy nowych rozwiązań, wspomagających efektywną rehabilitację i komfort dzieci, w często żmudnych ćwiczeniach, przywracających sprawność. Tak zaczęły się poszukiwania, po- tem testy i wybór Prodrobota, który jest zautomatyzowanym tre- nażerem chodu – wspominają właścicielki firmy, obie dobrze znające się na branży oraz pracy z dziećmi. Droga dotarcia do funduszy unijnych zaczęła się właśnie wtedy. – T o producent wskazał nam, że Prodrobot jest innowacją i war- to zainteresować się, czywnaszym regionie jest możliwość pozy- skania środków na wdrożenie tej metody rehabilitacji, skoro pla- nujemy zakup sprzętuw celuwprowadzenia innowacyjnej usługi. Na początku był robot, na końcu dotacja O tym, że innowacji należy poszukiwać przede wszystkimw swoim otoczeniu, mówił już niejeden ekspert, a dowodów nie musimy szukać daleko. Jedną z firm, która takim właśnie sposobem po- zyskała dofinansowanie w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości, jest Centrum Fizjoterapii Statera z Katowic. Poszukiwałyśmy urządzenia, które będzie wspierało zdobywanie lepszej sprawności, szczególnie, że dzieci rosną, zaczynają więcej ważyć i zarówno rodzice, opiekunowie, jak i specjaliści z czasem zaczynają mieć problemy z kontrolowaniem postawy czy wyko- nywaniem ćwiczeń. Chciałyśmy podnieść jakość naszych usług, ale przede wszystkim taki trenażer chodu był nam bardzo po- trzebny. Dowiedziałyśmy się o możliwościach dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zaczęłyśmy działać z pomocą firmy, która wzięła na siebie sprawy formal- ne, ponieważ potrzebowałyśmy wsparcia od kogoś bardziej doświadczonego w tym zakresie. Opinię o innowacyjności uzy- skałyśmy także za radą producenta. W tej chwili nasi pacjenci, przede wszystkim z mózgowym porażeniem dziecięcym ćwiczą od kilku miesięcy na Prodrobocie – informuje Agnieszka Lorenc -Duc.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQzOTU5