Fundusze dla biznesu. Poradnik przedsiębiorcy 4/2018

17 NOWE WYZWANIA lizować innowacyjny projekt dla IoT ( Internet of Things) , Embedded, Finn Tech, Automotive, IT etc., koordynować całość zlecenia, począwszy od fazy projektu, testów, ewaluacji, na produkcji układu w krzemie skończywszy. Przełomowy projekt Standard I3C, zaprezentowany przez fundację MIPI (zrze- szającą największych na świecie producentów elektroniki), uważany jest za przełomowy dla rynku IT. Łączy w sobie zalety dwóch najpopularniejszych interfejsów komunika- cyjnych I2C oraz SPI – oferując jeden – I3C, który wy- datnie zwiększa prędkość transmisji danych, a przy tym pozwala na implementację większej ilości połączeń. Wedle szacunków analityków I3C w najbliższych latach znajdzie zastosowanie przede wszystkim w urządzeniach produko- wanych przez branże mobile oraz IoT. –  Inżynierowie Digital Core Design zaprojektowali również rozwiązanie , które tworzy zupełnie nowe możliwości dla branży mobile , telekomunikacyjnej, IoT oraz tzw. embedded . Co ważne – podobnie jak wszystkie inne IP Core zaprojekto- wane przez Digital Core Design – jest to rozwiązanie nieza- leżne technologicznie, dzięki czemu może być wykorzystane w dowolnej technologii produkcji. DI3CM-FIFO zamówimy także wraz z pierwszym w historii Polski komercyjnym pro- cesorem 32-bitowym D32PRO (również zaprojektowanym przez Digital Core Design) – podkreśla Tomasz Ćwienk. Bezpośrednio z efektów projektu korzystają programiści zajmujący się projektowaniem innowacyjnych układów scalonych. W praktyce, pośród użytkowników znajduje się każdy, kto korzysta z urządzeń mobilnych oraz inter- netu rzeczy (IoT). Wzrastająca liczba przesyłanych danych wymaga nowych rozwiązań, które pozwolą na bezpieczną komunikację – takim projektem jest właśnie DI3CM-FIFO. Z funduszami od lat –  Dla firmy takiej jak Digital Core Design jedyną szansą na odniesienie sukcesu było, jest i będzie projektowanie innowacyjnych produktów. Gdy spojrzymy w przeszłość, do czasów, gdy w 1999 roku powstawała DCD, z łatwością dostrzeżemy, że nie tylko Bytom czy Śląsk, ale nawet cała Polska nie były postrzegane jako perspektywiczna lokalizacja dla firmy z branży IT. Jednak to właśnie wysoka specjalizacja, innowacyjne produkty oraz zdolna kadra inżynierska okaza- ły się kluczem do sukcesu firmy. Nic więc dziwnego, że gdy tylko zostały uruchomione programy, których zadaniem było wsparcie tych trzech kluczowych elementów, na jakich ba- zuje DCD, postanowiliśmy z nich skorzystać. Już w 2012 roku uzyskaliśmy dofinansowanie do misji gospodarczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz- twa Śląskiego, a następnie z Dotacji na Innowacje oraz POIR z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, by wreszcie sięg- nąć po wsparcie w ramach projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślą- skiego na lata 2014‒2020 – komentuje Tomasz Ćwienk. Projekt „Nowoczesny kontroler magistrali szeregowej nowej generacji – I3C”. Działanie 1.2, wartość ogółem: 1 354 183 zł, dofinansowanie: 925 026,80 zł.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQzOTU5