Fundusze dla biznesu. Poradnik przedsiębiorcy 2/2018

21 DOBRE PRAKTYKI designem i lekkością materiałów, to elastyczność zdecydo- wanie przesądza o przewadze firmy. Drukarka 3d, jak ma- wiają jej użytkownicy, jest cierpliwa – przez 5 dni pod okiem kamery, umieszczonej wewnątrz maszyny, kładzie warstwę po warstwie (czasem nawet do kilku tysięcy takich warstw), przez co wytworzony produkt idealnie odpowiada projekto- wi, jest wytrzymały i jednolity. Niektóre z modeli oferowa- nych przez Cosmotech składają się do walizki. – Wychodzimy z założenia, że druk 3d daje możliwość zmienia- nia kształtu, inaczej niż ma to miejsce w seryjnej produkcji wózka. Tutaj drobna zmiana ma olbrzymie konsekwencje kosztowe, czas realizacji jest długi. Producenci oferują zwykle kilka rozmiarów, u nas szerokość błotniczka, uwzględnienie wymagań dotyczą- cych wad postawy, ogranicza się do kilku godzin pracy projek- tanta. Dodatkowo, dysponując dokładnym skanerem ręcznym, możemy zeskanować odcinek lędźwiowy i po konsultacjach z lekarzem prowadzącym naszego klienta, stworzyć oparcie, które będzie dostosowane do wady postawy. Podsumowując – możemy wyprodukować wózek, służący nie tylko do poruszania się, ale również dopasowany możliwie najdokładniej do cech fi- zycznych i potrzeb rehabilitacyjnych danego pacjenta. Drobne zmiany dla nas to żaden problem, a dają zdecydowanie lepszy komfort użytkowania. Właściciele firmy mają kolejne pomysły na rozwój swoich technologii. Jednym z nich jest recykling resztek wydruków, co sprawi, że ich działalność będzie jeszcze bardziej ekolo- giczna i tańsza. W planach jest także realizacja wspólnych badań z Wydziałem Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej. Ta niewielka firma z Mikołowa ma na swoim koncie także sukcesy w konkursach na projekty przyszłości, doty- czące rozwiązań dedykowanych osobom z różnymi niepeł- nosprawnościami. „Proton” – projekt czterokołowego pojazdu do sportów wyczynowych dla niepełnosprawnych trafił do czołówki najlepszych wynalazków ocenianych przez prestiżową organizację Launch Forth.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQzOTU5