Fundusze dla biznesu. Poradnik przedsiębiorcy 2/2019

3 Bartosz Rozpondek Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości Zachęcamy, inspirujemy, doradzamy W poprzednim numerze przedstawialiśmy założenia przedsięwzięcia „Silesia pod błękitnym niebem”, tym razem zachęcamy do zapoznania się z Agendą Badaw- czą oraz inspirujemy przedsiębiorców za sprawą do- brej praktyki. Przypominam, że konkurs trwa do końca stycznia 2020 roku, zatem jest jeszcze trochę czasu na przemyślenie swoich pomysłów i złożenie projektu w ŚCP bądź u naszego partnera – NCBR. Mamy rów- nież dobrą informację dla firm zainteresowanych inwe- stowaniem w nowoczesne technologie – uruchomimy dodatkowy nabór w ramach Działania 3.2 Innowacje w MŚP z dużą alokacją sięgającą 150 mln złotych. Po- lecam Państwa uwadze także nową formę wsparcia – zakup usług proinnowacyjnych, przewidziany w 3  ty- pie projektu Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach. Szczegóły przybliżamy w harmo- nogramie publikowanym na ostatnich stronach „Fun- duszy dla Biznesu” oraz na naszej stronie internetowej. Jak co roku o tej porze, przygotowujemy się do udziału w Europejskim Kongresie MŚP, który na stałe wpisał się w kalendarz ważnych wydarzeń poświęconych przed- siębiorcom. Czekamy na Państwa przy stoisku „Śląskie” w dniach 16‒18.10.2019 w Międzynarodowym Cen- trum Kongresowym. Życzę przyjemniej lektury i powodzenia w realizacji no- wych przedsięwzięć Fundusze w Śląskim Centrum Przedsiębiorczo- ści nie zwalniają tempa – spotykamy się pod- czas warsztatów, ogłaszamy kolejne nabory, działamy w mediach społecznościowych, in- formując na bieżąco o nowościach, prowadzi- my kampanie zachęcające do składania wnio- sków w konkursach .

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQzOTU5