Fundusze dla biznesu. Poradnik przedsiębiorcy 4/2019

3 Krzysztof Spyra p.o. Dyrektora Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości Z funduszami można więcej Obszerną relację z tego wydarzenia, wraz z wypo- wiedziami ekspertów, znajdziecie Państwo wewnątrz numeru. Piszemy o tym, jak, za sprawą unijnych funduszy, wspierane są nowatorskie pomysły w re- gionie, a dobre praktyki, przedstawione na stronach najnowszego wydania „Funduszy dla Biznesu”, mogą być inspiracją dla przyszłych beneficjentów Progra- mu. Koniec roku to dobry czas, by zaplanować in- westycje z udziałem środków w ramach RPO WSL. W grudniu zakończyliśmy nabór do Innowacji w MŚP z kwotą ponad 153 mln złotych, natomiast, w związku z dużym zainteresowaniem przedsiębiorców, Nowy Rok rozpoczynamy również od tego konkursu. Szcze- gółowy harmonogram na 2020 rok publikujemy, jak zawsze, na ostatnich stronach poradnika. Zachęcam do uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych, to- warzyszących naszym naborom, oraz bieżącego śle- dzenia strony internetowej ŚCP i profilu Fundusze dla Biznesu na FB. Życzę przyjemnej lektury, a w 2020 roku samych suk- cesów oraz udanych inwestycji . Innowacje to słowo odmieniane w ostatnich latach przez wszystkie przypadki. Nie bez po- wodu – napędzają rozwój w każdej dziedzinie: od gospodarki, przez medycynę, aż po codzien- ne życie. 20 listopada, podczas konferencji organizowanej przez Śląskie Centrum Przed- siębiorczości na Stadionie Śląskim, to właśnie innowacje były głównym tematem rozmów, stając się zachętą do przybycia dla ponad stu uczestników.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQzOTU5