Fundusze dla biznesu. Poradnik przedsiębiorcy 2/2018

8 EUROPEJSKI KONGRES MŚP Technologie, człowiek, odpowiedzialność W dniach 17‒19 października uwaga przedsiębiorców zwrócona będzie w stronę Katowic i Mię- dzynarodowego Centrum Kongresowego. Tam bowiem rozpocznie się największe w Europie wydarzenie biznesowe – ósma edycja Europejskiego Kongresu MŚP. W tym roku organizatorzy przygotowali aż dwanaście ścieżek tematycznych, w ramach których odbędą się sesje panelowe i warsztaty z udziałem polityków, naukowców i przedstawicieli świata biznesu. Organizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Ka- towicach kongres na stałe wpisał się w kalendarz wyda- rzeń biznesowych o zasięgu globalnym. Klamrą spinającą wszystkie edycje jest motto: „Nauka – Biznes – Samorząd. Razem dla Gospodarki”. W ubiegłym roku w 110 kongre- sowych panelach wzięło udział ponad 6000 uczestni- ków z całego świata. Każdego roku RIG definiuje nowy problem, który stanowi punkt wyjścia do dyskusji. Te-

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQzOTU5