Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 20 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 20 Next Page
Page Background

10

LIDERZY ZMIAN

Sięgają gwiazd

Firma – laureatka wielu prestiżowych nagród i wyróżnień

– zajmuje się projektowaniem, produkcją i dostarczaniem

do klienta kompletnej aparatury naukowo-badawczej, a także

urządzeń elektronicznych i dedykowanego oprogramowania.

Zatrudnia niemal 250 specjalistów.

Nasze produkty umożliwiają naukowcom prowadzenie badań

nad materiałami w warunkach próżni. Dzięki nim mają pewność,

że na próbkę wpływają jedynie te czynniki, które sami zastoso-

wali. Te eksperymenty umożliwiają opracowywanie całkowicie

nowych materiałów, a te, które już istnieją, można ulepszyć:

zmienia się ich wytrzymałość, elastyczność, odporność na tem-

peratury czy ścieranie

– mówi dr Andreas Glenz, Prezes Zarzą-

du PREVAC sp. z o.o.

Naukowcy z PREVAC są dumni z tego, że ich wynalazki znaj-

dują zastosowanie nie tylko tu, na Ziemi, ale również w prze-

strzeni kosmicznej.

Nasza aparatura służy do badania satelit i spektrometrów, któ-

re później umieszczane są w rakietach kosmicznych. Wykorzy-

stuje się ją, między innymi, do analiz atmosfer nowo badanych

planet

– wyjaśnia dr Andreas Glenz.

Niewiele jest przedsiębiorstw – nawet w skali światowej –

o pokrewnym do PREVAC profilu działalności. Jak przekonu-

je prezes Glenz, kluczem do przewagi nad konkurentami jest

elastyczność.

Klienci często podkreślają, że sporo różnimy się od innych

firm, które oferują gotowe produkty. My zaś przygotowujemy

dla naszych odbiorców specyficzne rozwiązania, spełniające ich

konkretne, indywidualne oczekiwania. Innowacje są, oczywi-

ście, obarczone sporym ryzykiem, jednak my uznawani jesteśmy

za specjalistów od ryzykownych zleceń. Takich, wobec których

konkurencja często rozkłada ręce. Jesteśmy elastyczni, kreatywni

i skuteczni

– przekonuje dr Andreas Glenz.

Czym jest produkt innowacyjny i jak korzystać z nowoczesnych technologii? Odpowiedzi na te py-

tania znają w firmie PREVAC sp. z o.o. z Rogowa. Przedsiębiorstwo, działające w branży naukowo-

badawczej, jest dziś marką rozpoznawalną na całym świecie.