Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  20 / 20
Information
Show Menu
Previous Page 20 / 20
Page Background

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

– Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2014-2020

Główny Punkt Informacyjny

Funduszy Europejskich

ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C

40-037 Katowice

poniedziałek 7.00-17.00

od wtorku do piątku 7.30-15.30

Telefony:

32 774 01 72

32 774 01 93

32 774 01 94

Punkt Kontaktowy ŚCP

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

ul. Katowicka 47, 1 piętro, pokój 101

41-500 Chorzów

od poniedziałku do piątku 7.30-15.30

Telefony:

32 743 91 67

32 743 91 71

32 743 91 77

Fax: 32 743 91 61