Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 20 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 20 Next Page
Page Background

3

Bartosz Rozpondek

Dyrektor

Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości

Koniec roku to dla nas czas intensywnych działań związanych z realizacją naborów – przedłużyliśmy termin

składania wniosków w ramach konkursu

Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

, wprowadzając zmiany,

dzięki którym więcej firm będzie miało możliwość skorzystania ze środków Regionalnego Programu Operacyjne-

go. Zgodnie z obowiązującym harmonogramem – od 29 grudnia przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinan-

sowanie projektów dotyczących innowacji. Warto podkreślić, że to działanie cieszy się niesłabnącą popularnością

wśród naszych beneficjentów, co jest dobrą prognozą dla dalszego rozwoju nowoczesnych technologii w woje-

wództwie. Przykłady takich inwestycji znajdziecie Państwo w bieżącym numerze, gdzie przedstawiamy zwycięz-

ców plebiscytu „Liderzy Zmian”, który realizowaliśmy wspólnie z „Dziennikiem Zachodnim”. Jak pokazuje historia

tych firm – Fundusze Europejskie były znaczącym bodźcem do rozwoju i budowania przewagi konkurencyjnej.

Pozyskiwanie środków unijnych na realizację inwestycji to temat, cieszący się bardzo dużym zainteresowaniem,

o czym mogliśmy się przekonać podczas konferencji, zorganizowanej przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

15 listopada w Katowicach. Relację z tego wydarzenia, wraz z wypowiedziami ekspertów, przedstawiamy we-

wnątrz numeru, natomiast wersja filmowa dostępna jest na naszym kanale YouTube. Szczególnej lekturze pole-

cam także kolejny odcinek cyklu „Zrealizuj z nami projekt krok po kroku”, gdzie tym razem prezentujemy zasady

promocji, opisujemy rodzaje kontroli oraz obowiązki beneficjenta po zakończeniu realizacji projektu.

Za nami cztery wydania poradnika, gdzie mogli Państwo znaleźć wskazówki, jak skutecznie korzystać z progra-

mów pomocowych i dobrze poprowadzić swój projekt. Mamy nadzieję, że spotkania informacyjne, nasz udział

w ważnych wydarzeniach poświęconych MŚP, skracają Państwu drogę dotarcia do funduszy, a dobre praktyki

naszej dziesięcioletniej działalności przekonują, że warto korzystać z unijnego dofinansowania, do czego zachę-

cam także w 2018 roku.

Bądźmy w kontakcie