Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 20 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 20 Next Page
Page Background

4

WYDARZENIE

Konferencja „Fundusze Europejskie dla firm – znajdź wsparcie na rozwój biznesu”

Innowacje rozkręcają biznes

W jaki sposób wykreować innowacyjne przedsięwzięcie? Kiedy można wpisać projekt w inteligentne

specjalizacje? Dlaczego warto wykorzystać unijne dotacje w działalności gospodarczej? Odpowiedzi

na te pytania czekały na uczestników konferencji „Fundusze Europejskie dla firm – znajdź wsparcie

na rozwój biznesu”. Spotkanie odbyło się 15 listopada w Katowicach.

Organizatorem wydarzenia było Śląskie Centrum Przedsiębior-

czości, obchodzące w tym roku dziesięciolecie istnienia. Spot-

kanie stało się więc okazją do podsumowania dotychczasowej

działalności. W ciągu minionej dekady pracownicy ŚCP ocenili

prawie 11 tysięcy wniosków o dofinansowanie w obu unijnych

perspektywach finansowych i zakontraktowali ponad 1 mld

60 mln zł. Zorganizowali również ponad 200 spotkań informa-

cyjnych i udzielili ponad 62 tys. konsultacji. Dzięki projektom

zrealizowanym przy wsparciu Centrum powstało też 10 tys.

nowych miejsc pracy.

Biznesowe rozmowy zainaugurowała Małgorzata Ochęduszko-

Ludwik – członkini ZarząduWojewództwa Śląskiego. W swo-

im wystąpieniu podkreślała znaczenie przedsiębiorców dla

regionu:

Prowadzący działalność gospodarczą generują prawie pięć-

dziesiąt procent PKB, dają miejsca pracy, odprowadzają podatki

i gwarantują rozwój. Zachęcam do zacieśniania współpracy w trój-

kącie biznes – nauka – samorząd, bo ta kooperacja zapewnia roz-

wój i daje wartość dodaną, czyli realizację celów, które są trudne

do osiągnięcia samodzielnie. W ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014‒2020 dla

przedsiębiorców dedykowanych jest mnóstwo pieniędzy. Tylko

na rozwój innowacji i nowych technologii zarezerwowaliśmy ponad

pół miliarda euro. Warto po nie sięgnąć

– mówiła.

Pieniądze, o które mogą ubiegać się osoby prowadzące dzia-

łalność, to nie tylko możliwość rozwoju firm, ale też szansa dla

całego regionu na wzrost konkurencyjności i atrakcyjności dla

kolejnych inwestorów.

– Cieszę się, że samorząd wojewódzki przywiązuje tak dużą wagę

do przedsiębiorczości i dostrzega, że sektor MŚP jest motorem na-

pędowym gospodarki

– podkreślał z kolei dr Tomasz Piechniczek,

zastępca dyrektora Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Jednym z tematów przewodnich konferencji były regionalne

inteligentne specjalizacje. Wwojewództwie śląskim są to ener-

getyka, medycyna i technologie informacyjno-komunikacyjne.

O potencjale regionuw tym zakresie, wdrażaniu projektówwpi-

sujących się wwybrane specjalizacje, a także możliwościach ich

poszerzenia o kolejne sektory, mówił dr inż. Mariusz Kruczek,

zastępca kierownika Zakładu OchronyWód Głównego Instytu-

tu Górnictwa w Katowicach:

Inteligentne specjalizacje powinny być sposobem na transforma-

cję gospodarki regionu. W tym zakresie może być pomocny proces

przedsiębiorczego odkrywania, w którym liderem są przedsiębiorcy,

a rola partnera publicznego (rządu, samorządu), choć nie pierw-

szoplanowa, jest o wiele bardziej aktywna niż dotychczas. Dobrze

by było, gdyby proces ten obejmował eksperymentowanie i testo-

wanie nowych możliwości gospodarczych wynikających z zastoso-

wania nowych technologii. Wymaga to ukierunkowania pomocy

publicznej na innowacje i rozwój oparty na wiedzy, stymulowaniu

Inteligentne specjalizacje – dokąd zmierzamy?