Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 20 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 20 Next Page
Page Background

5

WYDARZENIE

inwestycji prywatnych w badaniach i technologiach, a także bazo-

waniu na już istniejącym potencjale

– podkreślał dr inż. Mariusz

Kruczek.

Biorąc pod uwagę sektory gospodarki wpływające na potencjał

technologiczny i naukowy regionu, Instytut Górnictwa w Ka-

towicach przeprowadził badania, które miały wykazać obszary

o największym potencjale rozwojowym, mogące być brane pod

uwagę przy rozszerzeniu listy inteligentnych specjalizacji.

Z analiz, które przeprowadziliśmy, wynika, że Śląskie ma duży

potencjał technologiczny w obszarze szeroko rozumianej zielonej

gospodarki. Dziś musimy niwelować negatywne skutki oddziaływa-

nia ciężkiego przemysłu, a to może odbywać się właśnie poprzez

wykorzystywanie technologii środowiskowych. Wszystkie domeny

zielonego sektora, takie jak m.in. gospodarowanie zasobami, odna-

wialne źródła energii, czyste technologie, są obecne w naszym re-

gionie. Co więcej, jako województwo dostarczamy silnego zaplecza

technologicznego dla ich rozwoju. Dlatego warto pomyśleć o roz-

szerzeniu katalogu regionalnych specjalizacji o ten obszar

– mówił

dr inż. Mariusz Kruczek.

Temat inteligentnych specjalizacji kontynuowany był podczas

debat eksperckich. Zaproszeni paneliści zastanawiali się, jak

w praktyce tworzyć innowacyjne przedsięwzięcia, wpisujące

się w wybrane kierunki rozwoju województwa. Krzysztof Krop,

kierownik w AMED Sp. z o.o. – jednego z najlepiej wyposażo-

nych ośrodków rehabilitacyjnych w regionie – nakreślił cechy

inteligentnej medycyny:

To dziedzina, która korzysta z najnowszych technologii diagno-

stycznych i leczniczych, rozwija sukcesywnie wszystkie dziedziny,

stawia na wczesne wykrywanie i leczenie chorób oraz ściśle współ-

pracuje z ośrodkami badawczo-rozwojowymi

– mówił w trakcie

debaty.

Eksperci rozmawiali też o tym, czy obecnie obowiązujące spe-

cjalizacje rzeczywiście pozwalają przedsiębiorcom realizować

innowacyjne pomysły, czy jednak w jakiś sposób ich ograni-

czają. Dr Bogumiła Kowalska z Referatu Regionalnej Strategii

Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Uczestnicy dyskusji panelowej „Inteligentne specjalizacje – jak się w nie wpisać”.

Połączyć naukę z biznesem