Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 20 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 20 Next Page
Page Background

7

WYDARZENIE

a przedsiębiorcami, kiedy często cele były odmienne, udało się już

wypracować taki model współpracy, że obie strony wiedzą, czego

od siebie oczekują. Przedsiębiorcy dostrzegli potencjał nauki, zdają

sobie sprawę, że instytuty badawcze to często miejsca, gdzie moż-

na znaleźć ciekawe rozwiązania technologiczne, które da się sko-

mercjalizować

– mówił dr inż. Marcin Libera, Broker Innowacji

Uniwersytetu Śląskiego.

Nowatorskie rozwiązania nierozłącznie wiążą się ze zmianą,

reformą czy wprowadzeniem na rynek nowego produktu lub

usługi. Eksperci zastanawiali się także nad tym, jak rozróżnić po-

stępowe rozwiązanie od imitacji albo usprawnienia, będącego

jedynie elementem szerszego procesu udoskonaleń i zmian.

To złożony problem. Weryfikacja jest trudna. Czasem bazy pa-

tentowe to za mało, ponieważ niektóre rozwiązania nie są opaten-

towane, a istnieją na rynku. Poza tym często innowacja pojawia

się na różnych poziomach, więc do już istniejącego produktu/usługi

można stworzyć rozwiązanie, które może być uznane za nowator-

skie

– podkreślała Aleksandra Dusza, Broker Innowacji w CITT

Politechniki Śląskiej.

Zaproszeni eksperci zgodnie podkreślali, że przedsiębiorcy,

poważnie myślący o wprowadzaniu na rynek innowacyjnych

rozwiązań, powinni zacieśnić współpracę z centrami badawczo

-rozwojowymi uczelni wyższych. Zalet takiej kooperacji jest

wiele. Przede wszystkim ośrodki te posiadają bazy patentowe

i grono naukowców, którzy zweryfikują, czy dane rozwiązanie

jest nowatorskie, czy nie. Poza tym pomogą nawiązać współ-

pracę z ośrodkami badawczymi, by wspólnie prowadzić prace

nad danym projektem.

Działalność innowacyjna nie jest jedynym obszarem, w którym

przedsiębiorcy liczyć mogą na unijnewsparcie.Wtrakcie dysku-

sji „Co nowego w Funduszach” omówiono inne formy pomocy

RPOWSL 2014‒2020, dedykowane prowadzącym działalność

gospodarczą. Anna Cekiera, zastępca dyrektora Wydziału Eu-

ropejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Śląskiego, zachęcała do sięgnięcia po dotacje

na programy outplacementowe, przeznaczone dla zwalnianych

pracowników, czy działania wzmacniające potencjał adaptacyj-

ny firm poprzez korzystanie z usług rozwojowo-doradczych

i szkoleniowych. W tym zakresie przedsiębiorcy korzystać

mogą m.in. z Bazy Usług Rozwojowych – nowoczesnej platfor-

my internetowej, gdzie firmy szkoleniowe i doradcze prezentują

swoją ofertę, a przedsiębiorcy sektora MŚP mogą wyszukać

bądź zamówić sprofilowane według swoich potrzeb szkolenia,

studia podyplomowe i doradztwo. Aktualnie w BUR

(www. uslugirozwojowe.parp.gov.pl

) wpisanych jest 15 tysięcy ofert

szkoleniowych realizowanych na terenie całego kraju, zarówno

komercyjnych, jak i współfinansowanych ze środków EFS. Dy-

rektor Cekiera zachęcała osoby prowadzące działalność bizne-

sową do zainteresowania się również formą przedsiębiorstwa

społecznego.

Konferencja była też okazją do zaczerpnięcia szczegółowej

wiedzy w specjalnie zaaranżowanej przestrzeni informacyjnej.

Na zainteresowanych czekali przedstawiciele instytucji wdraża-

jących Fundusze Europejskie, Punktów Informacyjnych Fundu-

szy Europejskich, a także uczelni wyższych, z którymi można

było skonsultować pomysły i dowiedzieć się, gdzie najlepiej po-

szukać dofinansowania na planowane przedsięwzięcia.

Spotkanie pokazało, że śląscy przedsiębiorcy mają potencjał

w zakresie szeroko rozumianej innowacyjności. Pomysłów nie

brakuje. Problemem jest ich wdrożenie i komercjalizacja. Mo-

ment wprowadzenia rozwiązań na rynek jest kluczowy i jeśli

współpraca biznesu z nauką zostanie zacieśniona, jest szansa,

że pojawi się coraz więcej nowatorskich rozwiązań. W Śląskiem

działa blisko dwieście instytucji otoczenia biznesu, będących

cennym źródłemwiedzy i kapitału dla przedsiębiorców, których

celem jest podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności.

Warto skorzystać z ich pomocy.

Konferencja współfinansowana była ze środków Europejskiego

Funduszu Społecznego w ramach RPOWSL 2014-2020.

Środki dla przedsiębiorczych