Jak powstała Unia Europejska

Unia Europejska, gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich, powstała na skutek wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Jej geneza […]