Czy warto inwestować w RODO w swojej firmie?

Wraz wejściem w życie Rozporządzenia RODO zaczęły obowiązywać wszystkie przepisy związane z karalnością nieprzestrzegania zasad w nim zawartych. Nieuważność i wyciek danych osobowych może nas wiele kosztować. Nie tylko jako kara finansowa ale też utrata zaufania wśród klientów. 

Szkolenie dotyczące nowych przepisów 

Codziennie pojawiają się nowe przepisy prawa. Wraz z uchwaleniem uchwały czy rozporządzenia musimy się dostosować do nowych obowiązków. Nie zawsze łatwo jest zapoznać się z nimi w szybkim czasie. Jeszcze trudniej, kiedy są napisane w sposób zawiły i nieczytelny. Jak wiadomo też – brak nieznajomości prawa szkodzi.  

Tutaj z pomocą i rozwiązaniem tych problemów przychodzą oferowane przez firmy specjalne szkolenia wdrożeniowe RODO. Mają na celu zwiększyć ochronę przedsiębiorstwa i dostosowanie się do nowych rozporządzeń. Z racji tego, że takie firmy szkoleniowe są skupione na jednej tematyce to są specjalistami w swojej dziedzinie. 

Szkolenia dla firm 

Usługi RODO są specjalnie dopasowane pod profil firmy. Profesjonalni szkoleniowcy zapoznają pracowników Twojej firmy z zasadami dotyczącymi gromadzenia, procesowania i ochrony danych osobowych. Takie szkolenia są potrzebne dla wszystkich pracowników, którzy mają kontakt z danymi osobowymi w swojej pracy. Firmy szkoleniowe mają odpowiednie uprawnienia do prowadzenia takich szkoleń. Po szkoleniach wydawane są zaświadczenia o ukończeniu takiego szkolenia. Będzie ono przydatne, kiedy nadejdzie czas kontroli. 

Dla kogo są szkolenia z RODO? 

Do kogo są skierowane takie szkolenia? Skierowane są głównie do średnich i dużych firm, które w swojej działalności mają kontakt z danymi osobowymi. Mówiąc prościej – zbierają dane swoich klientów.  Szkolenia przeprowadzane są dla pracowników, którzy pracują z danymi. Ze szkoleń mogą także skorzystać właściciele lub zarząd firmy, kiedy chcą uaktualnić swoją wiedzę. 

Jakie są kary za złamanie przepisów RODO?

Jak już wspomniano – nieznajomość prawa szkodzi. Również za złamanie przepisów z Rozporządzenia o ochronie danych osobowych grozi kara finansowa. Kary są stosowane za naruszenie zasad ochrony danych osobowych. Niesie to ze sobą konsekwencje nie tylko dla firmy, ale też dla pracowników i klientów. 

Nakładaniem kar za złamanie przepisów zajmuje się Urząd Ochrony Danych Osobowych, w skrócie UODO. Nałożenie kary występuje w drodze decyzji administracyjnej. Od tej decyzji można się odwołać. Każda sprawa ma charakter indywidualny. 

Kary finansowe za złamanie przepisów prawa w temacie RODO mogą być naprawdę duże. Kwota może sięgać nawet do 20 milionów euro lub do 4% rocznego obrotu przedsiębiorstwa biorąc pod uwagę poprzedni rok. Jak widać kwoty duże i sprawę należy traktować poważnie. W niektórych sytuacjach kara nie musi być finansowa, a o innym rodzaju kary decyduje dam prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Kara jest rozpatrywana pod kątem charakteru i wagi zaniechania, czasu trwania łamania przepisów, jakich danych dotyczy złamanie zasad, ilu jest poszkodowanych oraz jakie podjęto działania w związku z próbą likwidacji szkody. Co więcej, kary dotyczą wszystkich, nie tylko firm prywatnych ale także  podmiotów publicznych jak szkoły. Jest to argument, który potwierdza, że warto inwestować w szkolenia RODO.